• คุณภาพทุกชิ้นงาน
  • บริการอย่างตั้งใจ
  • ขอเพียงคุณเลือกใช้
  • อาเช่ไทยขอขอบคุณ

Product
สินค้า

สินค้า (ยี่ห้อ ยูโรเมติก (EUROMATIC)) จำนวน 5 รายการ
Product Description Price Action
ปั๊มจุ่มน้ำสะอาด EUROMATIC แบบแสตนเลส ใช้กับท่อขนาด 1-1/2 นิ้ว AXC-100
หมวดสินค้า : 1. ปั๊มน้ำ / เครื่องสูบน้ำ
รุ่นสินค้า : AXC-100
ยี่ห้อสินค้า : ยูโรเมติก (EUROMATIC)
16,240.00 บาท * |
ปั๊มจุ่มน้ำสะอาด EUROMATIC แบบแสตนเลส ใช้กับท่อขนาด 1-1/2 นิ้ว AXC-100N
หมวดสินค้า : 1. ปั๊มน้ำ / เครื่องสูบน้ำ
รุ่นสินค้า : AXC-100N
ยี่ห้อสินค้า : ยูโรเมติก (EUROMATIC)
15,610.00 บาท * |
ปั๊มจุ่มน้ำเสีย EUROMATIC แบบแสตนเลส ใช้กับท่อขนาด 2 นิ้ว AXL-100N
หมวดสินค้า : 1. ปั๊มน้ำ / เครื่องสูบน้ำ
รุ่นสินค้า : AXL-100N
ยี่ห้อสินค้า : ยูโรเมติก (EUROMATIC)
15,810.00 บาท * |
ปั๊มหอยโข่งยูโรเมติก แบบ 2 ใบพัด รุ่น CBT-400T
หมวดสินค้า : 1. ปั๊มน้ำ / เครื่องสูบน้ำ
รุ่นสินค้า : CBT-400T
ยี่ห้อสินค้า : ยูโรเมติก (EUROMATIC)
26,900.00 บาท * |
ปั๊มหอยโข่งยูโรเมติก แบบธรรมดา CS-20
หมวดสินค้า : 1. ปั๊มน้ำ / เครื่องสูบน้ำ
รุ่นสินค้า : CS-20
ยี่ห้อสินค้า : ยูโรเมติก (EUROMATIC)
15,800.00 บาท * |

* ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)