• คุณภาพทุกชิ้นงาน
  • บริการอย่างตั้งใจ
  • ขอเพียงคุณเลือกใช้
  • อาเช่ไทยขอขอบคุณ

Product
สินค้า

สินค้า (เครื่องกำเนิดไฟฟ้า แบบเพลาลอย ไฟฟ้า 1 เฟส) จำนวน 7 รายการ
Product Description Price Action
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า FUJIWA แบบเพลาลอย 1 เฟส กำลังผลิต 10 KW. FGDC-100
หมวดสินค้า : 5. เครื่องมือไฟฟ้า / เครื่องฉีดน้ำ
รุ่นสินค้า : FGDC-100
ยี่ห้อสินค้า : ฟูจิวา (FUJIWA)
19,800.00 บาท * |
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า FUJIWA แบบเพลาลอย 1 เฟส กำลังผลิต 15 KW. FGDC-150
หมวดสินค้า : 5. เครื่องมือไฟฟ้า / เครื่องฉีดน้ำ
รุ่นสินค้า : FGDC-150
ยี่ห้อสินค้า : ฟูจิวา (FUJIWA)
27,500.00 บาท * |
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า FUJIWA แบบเพลาลอย 1 เฟส กำลังผลิต 2 KW. FGT-20
หมวดสินค้า : 5. เครื่องมือไฟฟ้า / เครื่องฉีดน้ำ
รุ่นสินค้า : FGT-20
ยี่ห้อสินค้า : ฟูจิวา (FUJIWA)
8,200.00 บาท * |
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า FUJIWA แบบเพลาลอย 1 เฟส กำลังผลิต 20 KW. FGDC-200
หมวดสินค้า : 5. เครื่องมือไฟฟ้า / เครื่องฉีดน้ำ
รุ่นสินค้า : FGDC-200
ยี่ห้อสินค้า : ฟูจิวา (FUJIWA)
30,800.00 บาท * |
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า FUJIWA แบบเพลาลอย 1 เฟส กำลังผลิต 3 KW. FGDC-30
หมวดสินค้า : 5. เครื่องมือไฟฟ้า / เครื่องฉีดน้ำ
รุ่นสินค้า : FGDC-30
ยี่ห้อสินค้า : ฟูจิวา (FUJIWA)
8,600.00 บาท * |
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า FUJIWA แบบเพลาลอย 1 เฟส กำลังผลิต 5 KW. FGDC-50
หมวดสินค้า : 5. เครื่องมือไฟฟ้า / เครื่องฉีดน้ำ
รุ่นสินค้า : FGDC-50
ยี่ห้อสินค้า : ฟูจิวา (FUJIWA)
12,000.00 บาท * |
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า FUJIWA แบบเพลาลอย 1 เฟส กำลังผลิต 7.5 KW. FGDC-75
หมวดสินค้า : 5. เครื่องมือไฟฟ้า / เครื่องฉีดน้ำ
รุ่นสินค้า : FGDC-75
ยี่ห้อสินค้า : ฟูจิวา (FUJIWA)
15,400.00 บาท * |

* ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)