• คุณภาพทุกชิ้นงาน
  • บริการอย่างตั้งใจ
  • ขอเพียงคุณเลือกใช้
  • อาเช่ไทยขอขอบคุณ

Product
สินค้า

สินค้า (เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง) จำนวน 7 รายการ
Product Description Price Action
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง รุ่น WASH-130MF
หมวดสินค้า : 5. เครื่องมือไฟฟ้า / เครื่องฉีดน้ำ
รุ่นสินค้า : WASH-130MF
ยี่ห้อสินค้า : ยูโร (EUROE)
8,590.00 บาท * |
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง CUM-150
หมวดสินค้า : 5. เครื่องมือไฟฟ้า / เครื่องฉีดน้ำ
รุ่นสินค้า : CUM-150
ยี่ห้อสินค้า : ซันชิน (SANCHIN)
18,800.00 บาท * |
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง แรงดัน 100 บาร์ ยี่ห้อ EUROE รุ่น WASH-100
หมวดสินค้า : 5. เครื่องมือไฟฟ้า / เครื่องฉีดน้ำ
รุ่นสินค้า : WASH-100
ยี่ห้อสินค้า : ยูโร (EUROE)
2,790.00 บาท * |
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง รุ่น EWT-600(TS)
หมวดสินค้า : 5. เครื่องมือไฟฟ้า / เครื่องฉีดน้ำ
รุ่นสินค้า : EWT-600(TS)
ยี่ห้อสินค้า : ยูโร (EUROE)
22,900.00 บาท * |
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง รุ่น EX-PW-1400B
หมวดสินค้า : 5. เครื่องมือไฟฟ้า / เครื่องฉีดน้ำ
รุ่นสินค้า : EX-PW-1400B
ยี่ห้อสินค้า : หลีแซ
2,590.00 บาท * |
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง สำหรับมืออาชีพ GHIBLI แรงดัน 160 บาร์ FT-160/13
หมวดสินค้า : 5. เครื่องมือไฟฟ้า / เครื่องฉีดน้ำ
รุ่นสินค้า : FT-160/13
ยี่ห้อสินค้า : Ghibli (GHIBLI)
78,000.00 บาท * |
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง สำหรับมืออาชีพ GHIBLI แรงดัน 200 บาร์ TOP LINE
หมวดสินค้า : 5. เครื่องมือไฟฟ้า / เครื่องฉีดน้ำ
รุ่นสินค้า : TOP LINE
ยี่ห้อสินค้า : Ghibli (GHIBLI)
196,000.00 บาท * |

* ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)