• คุณภาพทุกชิ้นงาน
  • บริการอย่างตั้งใจ
  • ขอเพียงคุณเลือกใช้
  • อาเช่ไทยขอขอบคุณ

Product
สินค้า

สินค้า (เครื่องดูดพ่นอากาศ) จำนวน 10 รายการ
Product Description Price Action
เครื่องพ่นอากาศพร้อมมอเตอร์ NICS กำลัง 2 HP. NRB-232
หมวดสินค้า : 5. เครื่องมือไฟฟ้า / เครื่องฉีดน้ำ
รุ่นสินค้า : NRB-232
ยี่ห้อสินค้า : นิคส์ (NICS)
46,100.00 บาท * |
เครื่องพ่นอากาศพร้อมมอเตอร์ NICS กำลัง 5 HP. NRB-532
หมวดสินค้า : 5. เครื่องมือไฟฟ้า / เครื่องฉีดน้ำ
รุ่นสินค้า : NRB-532
ยี่ห้อสินค้า : นิคส์ (NICS)
80,600.00 บาท * |
เครื่องพ่นอากาศพร้อมมอเตอร์ NICS กำลัง 7.5 HP. NRB-732
หมวดสินค้า : 5. เครื่องมือไฟฟ้า / เครื่องฉีดน้ำ
รุ่นสินค้า : NRB-732
ยี่ห้อสินค้า : นิคส์ (NICS)
125,400.00 บาท * |
เครื่องพ่นอากาศพร้อมมอเตอร์ SHOWFOU กำลัง 0.5 HP. RB-0512
หมวดสินค้า : 5. เครื่องมือไฟฟ้า / เครื่องฉีดน้ำ
รุ่นสินค้า : RB-0512
ยี่ห้อสินค้า : โชว์ฟู (SHOWFOU)
16,000.00 บาท * |
เครื่องพ่นอากาศพร้อมมอเตอร์ SHOWFOU กำลัง 1 HP. RB-132
หมวดสินค้า : 5. เครื่องมือไฟฟ้า / เครื่องฉีดน้ำ
รุ่นสินค้า : RB-132
ยี่ห้อสินค้า : โชว์ฟู (SHOWFOU)
28,000.00 บาท * |
เครื่องพ่นอากาศพร้อมมอเตอร์ SHOWFOU กำลัง 10 HP. RB-1032
หมวดสินค้า : 5. เครื่องมือไฟฟ้า / เครื่องฉีดน้ำ
รุ่นสินค้า : RB-1032
ยี่ห้อสินค้า : โชว์ฟู (SHOWFOU)
108,000.00 บาท * |
เครื่องพ่นอากาศพร้อมมอเตอร์ SHOWFOU กำลัง 3 HP. RB-332
หมวดสินค้า : 5. เครื่องมือไฟฟ้า / เครื่องฉีดน้ำ
รุ่นสินค้า : RB-332
ยี่ห้อสินค้า : โชว์ฟู (SHOWFOU)
48,000.00 บาท * |
เครื่องพ่นอากาศพร้อมมอเตอร์ WIKIKI กำลัง 1 HP. WRB-800T
หมวดสินค้า : 5. เครื่องมือไฟฟ้า / เครื่องฉีดน้ำ
รุ่นสินค้า : WRB-800T
ยี่ห้อสินค้า : ไวกิกิ (WIKIKI)
12,500.00 บาท * |
เครื่องพ่นอากาศพร้อมมอเตอร์ WIKIKI กำลัง 1.5 HP. WRB-1200T
หมวดสินค้า : 5. เครื่องมือไฟฟ้า / เครื่องฉีดน้ำ
รุ่นสินค้า : WRB-1200T
ยี่ห้อสินค้า : ไวกิกิ (WIKIKI)
16,500.00 บาท * |
เครื่องพ่นอากาศพร้อมมอเตอร์ WIKIKI กำลัง 1.5 HP. WRB-1300G (WB-110)
หมวดสินค้า : 5. เครื่องมือไฟฟ้า / เครื่องฉีดน้ำ
รุ่นสินค้า : WRB-1300G (WB-110)
ยี่ห้อสินค้า : ไวกิกิ (WIKIKI)
16,500.00 บาท * |

* ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)